traumatotropizm
 
Encyklopedia PWN
traumatotropizm
[gr.],
fizjol. jeden z tropizmów, wygięcie wzrostowe młodych, rosnących organów w odpowiedzi na uszkodzenie (nacięcie, ukłucie, nadżerkę);
w korzeniach reakcja gł. ujemna, w koleoptylach i epikotylach siewek — gł. dodatnia; mechanizm słabo poznany, u podłoża może tkwić zmiana potencjałów czynnościowych błon; w reakcji uczestniczą fitohormony (auksyna, etylen, eten); traumatropizm może być szczególnym przypadkiem tigmotropizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia