wrażliwość roślin
 
Encyklopedia PWN
wrażliwość roślin,
fizjol. reakcja na bodźce środowiskowe (sygnały dostarczające ze środowiska informacji, a nie energii) prowadząca najczęściej do zmian w ekspresji genów (niektórych);
przejawami wrażliwości są ruchy roślin, zjawiska fotoperiodyzmu oraz fotomorfogeneza. Sygnał przyjmuje specyficzny dla bodźca (nie zawsze zidentyfikowany) receptor (np. bodziec świetlny, karotenoidy lub fitochrom); sygnały prowadzą do zmian w syntezie i transporcie niektórych fitohormonów (przekaźników informacji pierwszego rzędu), docierają one do komórek leżących w pewnej odległości od miejsca percepcji bodźca i zapoczątkowują tam reakcje, powodujące zmiany w funkcjonowaniu lub szybkości wzrostu i przebiegu różnicowania. W niektórych przypadkach (sejsmonastia, uszkodzenia) w pobudzonej komórce przemieszczają się ładunki elektr., zachodzi zmiana potencjału spoczynkowego na potencjał czynnościowy (podobnie, jak w komórkach nerwowych zwierząt); tak przetworzony sygnał dociera do komórek reagujących, które odpowiadają np. zmianą turgoru. W odpowiedzi komórek roślinnych na bodźce środowiskowe mogą uczestniczyć jony wapnia i kalmodulina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia