fotomorfogeneza
 
Encyklopedia PWN
światło w reakcjach fotomorfogenezy jest źródłem informacji, przekazywanej w łańcuchu transdukcji bodźca świetlnego za pośrednictwem fotoreceptorów: światła czerwonego i dalekiej czerwieni (fitochrom) oraz światła niebieskiego (tzw. kryptochrom); ostatecznym efektem działania bodźca świetlnego jest fotoperiodyzm i fototropizm; wszystkie zmiany spowodowane działaniem światła polegają na uruchomieniu specyficznych genów kontrolujących wiele procesów metabolicznych, a w następstwie wzrost, rozwój i różnicowanie się roślin wyższych; światło reguluje również wzrost roślin niższych i grzybów, np. stymuluje kiełkowanie zarodników, wpływa na podziały komórek grzybów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia