genów ekspresja
 
Encyklopedia PWN
genów ekspresja,
zespół procesów odpowiedzialnych za przekształcanie informacji genetycznej zawartej w genie w funkcjonalne białko lub RNA.
W pierwszym etapie informacja zawarta w DNA jest kopiowana (przepisywana) na RNA (transkrypcja); w przypadku genów złożonych, występujących u eukariontów i archebakterii, następnym etapem jest składanie RNA; w kolejnym etapie na matrycy mRNA jest syntetyzowany w procesie translacji łańcuch białkowy; pierwotny produkt translacji może ulegać dalszym przekształceniom potranslacyjnym. Poznanie wszystkich etapów ekspresji genów oraz różnych sposobów regulacji tego procesu (regulacja genetyczna) umożliwia poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy genotypem a fenotypem; związek ten stanowi podstawę zjawiska dziedziczności.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia