mRNA
 
Encyklopedia PWN
mRNA, ang. messenger RNA, informacyjny kwas rybonukleinowy (iRNA), matrycowy kwas rybonukleinowy,
jeden z rodzajów kwasów rybonukleinowych;
makrocząsteczki mRNA powstają (przy udziale polimerazy RNA) jako komplementarne kopie poszczególnych odcinków kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) odpowiadających określonym genom (transkrypcja) i zawierają tę samą co DNA informację genetyczną; w procesie translacji mRNA stanowi matrycę, na której przy udziale wielu innych czynników komórkowych aminokwasy są łączone w odpowiedniej kolejności w cząsteczkę białka (biosynteza białka) — w ten sposób informacja genetyczna zawarta w DNA zostaje przetłumaczona na sekwencję aminokwasów w białku; u eukariontów nowo syntetyzowany mRNA (pierwotny transkrypt, pre-mRNA) ulega tzw. składaniu (składanie RNA) oraz innym modyfikacjom; biosyntezę mRNA warunkuje zapotrzebowanie organizmu na dane białko, a reguluje ją wiele czynników, m.in. hormony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia