CAP
 
Encyklopedia PWN
CAP,
genet.:
1) ang. catabolite activator protein, białko aktywujące katabolizm, bakteryjne białko umożliwiające, przy braku najprostszych źródeł węgla organicznego, ekspresję genów koniecznych do wykorzystania innych źródeł węgla (np. laktozy), pełniące funkcję czujnika reagującego na obniżenie się poziomu nośników energii w komórce bakteryjnej;
2) ang. cap — czapeczka, struktura występująca na końcu 5’ nici mRNA powstająca w wyniku przyłączenia trifosforanu guanozyny (GTP) do nukleotydu znajdującego się na końcu 5’ pierwotnego produktu transkrypcji; umożliwia przyłączenie się kompleksu enzymatycznego prowadzącego translację.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia