redagowanie mRNA
 
Encyklopedia PWN
redagowanie mRNA,
wszystkie procesy zmieniające sekwencję mRNA, z wyjątkiem składania RNA;
występuje głównie w organellach komórek eukariotycznych i w niektórych genach wirusowych; polega na insercji pojedynczych nukleotydów (co zmienia ramkę odczytu danego genu) lub zamianie jednego nukleotydu na inny; proces redagowania mRNA jest bardzo precyzyjny, tzn. zmiany w danym mRNA są w każdej kopii identyczne; prawdopodobnie redagowanie mRNA jest dodatkowym mechanizmem regulacji ekspresji genów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia