organella komórkowe
 
Encyklopedia PWN
organella komórkowe,
biol. aktywne metabolicznie składniki komórki o specyficznej budowie i funkcji;
ze względu na budowę organelle komórkowe można podzielić na 3 grupy: organelle otoczone dwiema błonami, pojedynczą błoną i organelle nieobłonione; do pierwszej grupy należą: jądro komórkowe, mitochondria, plastydy i hydrogenosomy (organelle syntetyzujące ATP; występują u niektórych pierwotniaków pozbawionych mitochondriów); pojedynczą błoną są otoczone m.in.: lizosomy, peroksysomy, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna, wakuole, rzęski, wici; do organelli nieobłonionych należą m.in.: centriole, chromosomy, rybosomy, proteasomy, struktury cytoszkieletu; organellum komórkowym jest również błona komórkowa; niektóre rodzaje komórek wtórnie utraciły część (np. plemniki) lub wszystkie (np. erytrocyty ssaków) organelle, co jest związane ze skrajną specjalizacją ich funkcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia