wici
 
Encyklopedia PWN
wici,
biol. narządy ruchu występujące u bakterii i komórek eukariotycznych;
1) u bakterii są formowane na powierzchni komórki z podjednostek białkowych syntetyzowanych we wnętrzu komórki; często określane błędnie rzęskami; 2) cienkie, długie, otoczone błoną komórkową wypustki cytoplazmatyczne tworzone w niektórych rodzajach komórek eukariotycznych (niektóre pierwotniaki, glony, plemniki); pod względem budowy nie różnią się od rzęsek, są od nich dłuższe i poruszają się w odmienny sposób.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia