rybosomy
 
Encyklopedia PWN
rybosomy
[łac.-gr.],
biol. organelle występujące w komórkach pro- i eukariotycznych, zbudowane z białek i rybosomowych kwasów rybonukleinowych (rRNA), służące do syntezy łańcuchów polipeptydowych, z których są zbudowane białka;
związane z błonami szorstkimi siateczki śródplazmatycznej lub wolno leżące w cytoplazmie; składają się z 2 podjednostek, małej i dużej, często łączą się w grupy, tzw. polirybosomy lub polisomy; stwierdzono również obecność rybosomów w mitochondriachchloroplastach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia