tRNA
 
Encyklopedia PWN
tRNA, transportujący RNA, przenoszący (kwas nukleinowy) RNA,
genet. jeden z rodzajów kwasu rybonukleinowego, pośredniczący w przyłączaniu kolejnych aminokwasów w procesie biosyntezy białka;
każdy z 20 aminokwasów występujących w białkach rozpoznawany jest przez co najmniej jedną klasę tRNA; niektóre aminokwasy są rozpoznawane przez więcej klas (tRNA izoakceptorowe); cząsteczki wszystkich znanych tRNA są zbudowane z jednoniciowego łańcucha dł. ok. 100 nukleotydów; w cząsteczce występują obszary wewn. homologii, których parowanie prowadzi do powstania charakterystycznej dla tRNA struktury trzeciorzędowej zw. liściem koniczyny; na jednym z ramion „liścia” znajduje się trójnukleotydowy antykodon rozpoznający kodon w mRNA, co umożliwia wbudowanie właściwego aminokwasu podczas translacji; aminokwas przyłączany jest poprzez swoją grupę karboksylową do specjalnej 3-nukleotydowej sekwencji CCA na końcu 3’ przez enzym transferazę aminoacylo-tRNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia