polimerazy DNA i RNA
 
Encyklopedia PWN
polimerazy DNA i RNA,
enzymy należące do nukleotydylotransferaz, syntetyzujące z odpowiednich nukleotydów trifosforanowych cząsteczki kwasów deoksyrybonukleinowych i rybonukleinowych wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu;
Gdy materiałem genetycznym jest kwas deoksyrybonukleinowy, polimerazy DNA tzw. zależne od DNA, syntetyzują nowe łańcuchy DNA (replikacja DNA), a polimerazy RNA zależne od DNA, zw. też transkryptazami, łańcuchy RNA (proces transkrypcji genu), które stanowią matryce do biosyntezy białek. W przypadku pewnych wirusów, w których materiałem genetycznym jest kwas rybonukleinowy, replikacja i transkrypcja zachodzi pod wpływem odpowiednich polimeraz RNA zależnych od RNA; w niektórych wirusach wywołujących choroby nowotworowe występują też polimerazy DNA zależne od RNA, zw. odwrotnymi transkryptazami; wg wzoru zakodowanego w RNA stanowiącym materiał genetyczny wirusa, syntetyzują one dwuniciowy DNA, który może być włączany do genomu komórki zakażonej wirusem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia