transferazy
 
Encyklopedia PWN
transferazy
[łac.],
ferazy,
biochem. klasa enzymów przenoszących grupy chemiczne z donora na związek będący akceptorem;
obejmuje ona enzymy przenoszące grupy: 1) jednowęglowe, np. metylowe (w biosyntezie kreatyny, metioniny), formylowe (w biosyntezie pierścienia purynowego) czy karboksylowe (powstawanie szczawiooctanu); 2) dwuwęglowe — aldehydowe i ketonowe (transaldolazy i transketolazy działające w cyklu pentozowym); 3) acylowe (acylotransferazy); 4) glikozylowe (glikozylotransferazy); 5) alkilowe (np. w biosyntezie tiaminy); 6) zawierające azot (aminotransferazy); 7) zawierające fosfor (fosfotransferazy, kinazy); 8) zawierające siarkę (np. tworzące siarczany chondroityny lub steroidów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia