modyfikacja DNA
 
Encyklopedia PWN
modyfikacja DNA,
składnik występujących gł. u prokariontów systemów restrykcji-modyfikacji służących identyfikacji i inaktywacji infekcyjnego obcego DNA (np. wirusowego);
modyfikacja DNA polega na metylacji określonego nukleotydu w specyficznej sekwencji nukleotydowej; modyfikacja DNA chroni własne DNA przed przecięciem enzymem restrykcyjnym należącym do tego samego systemu restrykcji-modyfikacji (tzn. rozpoznającym tą samą sekwencję, co enzym modyfikujący, ale wyłącznie w stanie niezmodyfikowanym). Systemy restrykcji-modyfikacji są gł. mechanizmem obrony bakterii przed infekcją wirusami zawierającymi DNA, jak również stanowią u bakterii barierę przed pobraniem DNA z innego szczepu lub gatunku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia