kinazy
 
Encyklopedia PWN
kinazy
[gr.],
potoczna nazwa dużej grupy enzymów (fosfotransferaz) z klasy transferaz,
przenoszą grupy fosforanowe z ATP (lub innych nukleozydotrifosforanów) na różne związki z wytworzeniem ich pochodnych fosforanowych; kinazy mogą przenosić ortofosforan na grupę alkoholową (np. cukrów — heksokinaza, aminokwasów — kinazy białkowe, hydroksykwasów — kinazy pirogronianowa), grupę karboksylową (kinaza octanowa), grupę aminową (kinaza argininowa) lub inną grupę fosforanową (kinaza polifosforanowa), mogą też przenosić grupy difosforanowe — są wtedy nazywane difosfokinazami; k. białkowe są jedną z ważniejszych grup enzymów odpowiedzialnych za procesy regulacyjne, biorą udział np. w regulacji metabolizmu glikogenu, cyklu komórkowego, naprawie DNA, apoptozie i procesach nowotworowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia