fosfatazy
 
Encyklopedia PWN
fosfatazy,
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz, katalizujących hydrolityczny (z udziałem wody) rozkład estrów fosforanowych (estry);
szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, występują we wszystkich komórkach roślinnych i zwierzęcych; regulują zawartość fosforu w organizmie; obecność fosfataz stwierdzono w jelicie cienkim, w kościach, mięśniach — uczestniczą one w procesie fermentacji, kostnieniu kości, w przemianach rybonukleotydów na rybonukleozydy; rozróżnia się fosfatazy kwaśne i zasadowe; aktywność fosfataz zawartych w osoczu krwi służy do diagnostyki niektórych chorób.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia