izoenzymy
 
Encyklopedia PWN
izoenzymy
[gr.],
izozymy,
formy molekularne enzymu oligomerycznego katalizujące tę samą reakcję chemiczną, ale różniące się nieco budową, właściwościami katalitycznymi oraz sposobem regulacji aktywności.
Przykładem izoenzymów jest 5 form dehydrogenazy mleczanowej; zawartość poszczególnych izoenzymów charakteryzuje daną tkankę lub organizm; właściwość ta jest wykorzystywana w taksonomii i diagnostyce medycznej, np. pojawienie się we krwi izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej informuje o czasie, który upłynął od zawału serca.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia