tłuszczowe kwasy
 
Encyklopedia PWN
tłuszczowe kwasy,
biochem. kwasy monokarboksylowe (karboksylowe kwasy) o alifatycznym łańcuchu węglowodorowym nasyconym lub nienasyconym, o parzystej liczbie atomów węgla (4–30) w cząsteczce, wchodzące w skład lipidów;
kwasy tłuszczowe w organizmach żywych są rozkładane w procesie β-oksydacji Knoopa do acetylokoenzymu A i dalej spalane w cyklu Krebsa; biosynteza kwasów tłuszczowych przebiega częściowo jako odwrócenie ich rozpadu; tylko rośliny mogą syntetyzować kwasy tłuszczowe o więcej niż 1 wiązaniu podwójnym; zwierzętom i człowiekowi kwasy niezbędne dla organizmu, jak: linolowy, linolenowy i arachidonowy, muszą być dostarczane w pokarmie (tzw. witamina F).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia