β-oksydacja Knoopa
 
Encyklopedia PWN
β-oksydacja Knoopa,
wieloetapowy rozkład enzymatyczny kwasów tłuszczowych do acetylokoenzymu A, który następnie w cyklu Krebsa ulega utlenieniu do dwutlenku węgla i wody
rozkład kwasów tłuszczowych w obu tych procesach dostarcza energii cieplnej i znacznej części energii chem. do procesów życiowych organizmów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia