adenozynotrifosforowy kwas
 
Encyklopedia PWN
adenozynotrifosforowy kwas, ATP,
nukleotyd, połączenie kwasu adenozynodifosforowego z resztą kwasu fosforowego wiązaniem wysokoenergetycznym;
w organizmie powstaje głównie w wyniku fosforylacji kwasu adenozynodifosforowego (ADP), przy czym energii dostarczają głównie procesy oddychania komórkowegofotosyntezy (fotofosforylacja); odszczepienie od ATP reszt kwasu fosforowego (z wytworzeniem ADP lub AMP) wyzwala energię zmagazynowaną w wiązaniach wysokoenergetycznych wykorzystywaną np. przy pracy mięśni; ATP jest donorem (obok innych nukleozydotrifosforanów) grupy fosforanowej w fosforylacji białek (proces regulujący aktywność wielu enzymów) przez kinazy białkowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia