fosforylacja
 
Encyklopedia PWN
fosforylacja,
zachodząca w żywych organizmach endoergiczna (endoenergetyczna) reakcja przyłączania reszty fosforanowej z nieorganicznego fosforanu przez kwas adenozynodifosforowy (ADP), z utworzeniem kwasu adenozynotrifosforowego (ATP), sprzężona w komórkach z procesami dostarczającymi energii;
dzięki fosforylacji komórki mogą wykorzystywać: energię świetlną (fosforylacja fotosyntetyczna), energię wiązań wysokoenergetycznych przy rozszczepieniu niektórych związków (fosforylacja substratowa) oraz energię wyzwalającą się w łańcuchu oddechowym podczas utleniania biologicznego (fosforylacja oksydacyjna); energia magazynuje się w wysokoenergetycznym wiązaniu pirofosforanowym ATP; u zwierząt 95% ATP powstaje dzięki fosforylacji oksydacyjnej. Terminu fosforylacja używa się też na oznaczenie przyłączania grupy fosforanowej do rozmaitych związków przez kinazy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia