fosforylacja oksydacyjna

Encyklopedia PWN

zachodząca w żywych organizmach endoergiczna (endoenergetyczna) reakcja przyłączania reszty fosforanowej z nieorganicznego fosforanu przez kwas adenozynodifosforowy (ADP), z utworzeniem kwasu adenozynotrifosforowego (ATP), sprzężona w komórkach z procesami dostarczającymi energii;
chemiosmotyczna teoria, teoria chemiczno-osmotyczna,
jedna z teorii biologicznego przetwarzania energii uzyskanej w wyniku procesu oddychania i fotosyntezy, zaproponowana 1960 przez biochemika brytyjskiego P. Mitchella (1978 otrzymał Nagrodę Nobla);
zespół enzymatycznych reakcji oksydacyjno-redukcyjnych zachodzący w wewnętrznej błonie mitochondrium u organizmów eukariotycznych, natomiast u bakterii — w błonie plazmatycznej, katalizowany przez białkowe przenośniki elektronów zawierające: flawiny, centra żelazo-siarkowe i hemy jako grupy prostetyczne;
Belicer Władimir A., ur. 1906, zm. 1988,
biochemik ukr.;
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
Chance
[czäns]
Britton, ur. 24 VII 1913, Wilkes-Barre (stan Pensylwania), zm. 16 XI 2010, Filadelfia,
biochemik amer.; specjalista w dziedzinie enzymologii i bioenergetyki biochemicznej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia