kreatyna
 
Encyklopedia PWN
kreatyna
[gr.],
kwas β-metyloguanidynooctowy, tworzący się w trakcie przemiany materii, występuje gł. w mięśniach;
łatwo ulega fosforylacji (pod wpływem enzymu fosfokinazy kreatynowej), przechodząc w wysokoenerg. związek fosfokreatynę: kreatyna + ATP ⇌ fosfokreatyna + ADP, ta odwracalna reakcja pozwala na szybkie uzupełnienie (kosztem fosfokreatyny) ATP zużywanego podczas pracy mięśni, stanowiąc jeden z procesów, dzięki któremu stężenie ATP w mięśniach może utrzymywać się na stałym poziomie; fosfokreatyna jest następnie regenerowana (w czasie odpoczynku) z wolnej kreatyny i ATP wytwarzanego w wyniku oksydacyjnej fosforylacji; fosfokreatyna może też reagować z ADP samorzutnie (bez udziału enzymu), powstaje wówczas ATP i następuje odwodnienie kreatyny z wytworzeniem kreatyniny, która jest wydalana z moczem; w moczu kreatyna występuje gł. w stanach patologicznych (kreatynuria).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia