adenozynodifosforowy kwas
 
Encyklopedia PWN
adenozynodifosforowy kwas, ADP,
nukleotyd, połączenie kwasu adenozynomonofosforowego (AMP) z resztą kwasu fosforowego wiązaniem wysokoenergetycznym;
uczestniczy w procesach przemiany energii u wszystkich organizmów za pośrednictwem odwracalnej reakcji ADP +  ⇌ ATP (kwas adenozynotrifosforowy) zachodzącej z pobraniem lub oddaniem energii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia