ubichinony
 
Encyklopedia PWN
ubichinony, koenzymy Q, Q, UQ, CoQ,
biochem. związki organiczne o charakterze lipidowym, pochodne benzochinonu z poliizoprenowym łańcuchem bocznym w pozycji 6 pierścienia benzenowego;
występują u zwierząt, roślin i bakterii, głównie w mitochondriach; związki tego typu znajdujące się w chloroplastach często są nazywane plastochinonami; ubichinony pochodzenia zwierzęcego zawierają w łańcuchu 9 (koenzym Q9) lub 10 (koenzym Q10) reszt izoprenowych, bakteryjnego — od 5 do 9 reszt izoprenowych; ubichinony funkcjonują jako układy oksydo-redukcyjne, stanowią jedno z ogniw łańcucha oddechowego (przenoszą elektrony między flawoproteinami i cytochromem b).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia