flawoproteiny
 
Encyklopedia PWN
flawoproteiny, enzymy flawinowe,
enzymy należące do klasy oksydoreduktaz, zawierające jako grupę prostetyczną flawiny: mononukleotyd flawinowy (FMN) lub dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD);
flawoproteiny biorą udział w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, a powstające formy zredukowane flawin (FMNH2 i FADH2) pozostają związane z enzymem; znanych jest ponad 200 enzymów flawinowych; do flawoprotein należą: dehydrogenaza NADH, dehydrogenaza bursztynianowa i dehydrogenaza acylo-CoA, biorące udział w przenoszeniu elektronów w łańcuchu oddechowym; ferredoksyna:NADP+, katalizująca ostatnią reakcję niecyklicznego transportu elektronów w łańcuchu fotosyntetycznym; reduktaza tioredoksyny, biorąca udział w regeneracji tego białka regulatorowego, oraz reduktaza glutationowa (enzym cyklu glutationowego); flawoproteinami są także oksydazy przenoszące elektrony bezpośrednio na tlen, np. oksydaza ksantynowa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia