oksydazy
 
Encyklopedia PWN
oksydazy
[gr.],
dehydrogenazy tlenowe,
potoczna nazwa enzymów z klasy oksydoreduktaz o rozmaitej budowie (flawoproteiny, hemoproteiny i miedzioproteiny);
katalizują przeniesienie elektronów z substratu na tlen cząsteczkowy — aktywny tlen staje się zdolny do przyłączenia protonów (H+), co zwykle prowadzi do wytworzenia nadtlenku wodoru; biorą udział przede wszystkim w degradacji związków azotowych; substratami o. są: alkohole, aldehydy, monosacharydy, aminokwasy, aminy, fenole, steroidy, związki tiolowe, nitrowe, siarczany(IV) i in.; do oksydaz należą m.in.: oksydaza cytochromowa, oksydaza ksantynowa (wytwarzanie kwasu moczowego), aminokwasowa (dezaminacja aminokwasów z jednoczesnym utlenianiem), fenolowa (tworzenie chinonów — ciemnienie owoców), askorbinianowa (utlenianie witaminy C na formę nieczynną).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia