oksydoreduktazy
 
Encyklopedia PWN
oksydoreduktazy
[gr.-łac.],
klasa enzymów katalizujących reakcje oksydoredukcyjne (przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia reagentów);
podczas katalizy następuje przeniesienie protonu i elektronu lub samego elektronu z donora na akceptor, którym może być związek organiczny lub nieorg., a także tlen; często brak specyficzności w stosunku do akceptora; reakcje katalizowane przez oksydoreduktazy stanowią ogniwa wieloetapowych przemian katabolicznych, z ich udziałem powstają też związki niezbędne w procesach metabolicznych, m.in. pochodne steroidów, zredukowane koenzymy, chinony; oksydoreduktazy mają złożoną budowę; zawierają związane z białkiem grupy prostetyczne, np. flawiny, hem, atomy metali; często wymagają kofaktorów, np. NADPH, FAD. Klasa oksydoreduktaz obejmuje 20 podklas, w których wyróżnia się 5 grup: dehydrogenazy i reduktazy — akceptorem nie jest tlen, oraz oksydazy, oksygenazy i peroksydazy — akceptorem jest tlen, często przyłączany do substratu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia