oksydaza cytochromowa
 
Encyklopedia PWN
oksydaza cytochromowa, dawniej oddechowy enzym Warburga,
enzym z klasy oksydoreduktaz o nazwie systematycznej oksydoreduktaza ferrocytochrom c:tlen;
zbud. z kilku podjednostek o różnej masie cząsteczkowej i 2 grup hematynowych oraz 2 atomów miedzi; ostatni enzym łańcucha oddechowego (tzw. terminalna oksydaza); występuje u wszystkich organizmów tlenowych — u roślin i zwierząt znajduje się w wewn. błonie mitochondrialnej; katalizuje redukcję tlenu cząsteczkowego przez przeniesienie 4 elektronów z cytochromu c (cytochromy), z jednoczesnym przeniesieniem protonów (H+) z matriks mitochondriów na cytoplazmatyczną stronę wewn. błony mitochondrialnej:
4 cyt. c (Fe2+) + 4 H+ + O2 → 4 cyt. c (Fe3+) + 2 H2O;
utleniona oksydaza cytochromowa jest ponownie redukowana przez cytochrom c.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia