adenozynotrifosfatazy
 
Encyklopedia PWN
adenozynotrifosfatazy, ATPazy,
zwyczajowa nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących reakcje: ATP + H2O → ADP + ortofosforan (Pi) lub ATP + H2O → AMP + pirofosforan, w których wyniku uwalnia się energia wysokoenergetycznego wiązania ATP;
są zlokalizowane w miozynie, aktomiozynie i niektórych organellach komórkowych; wyzwalana przez nie energia jest użytkowana w szczególnych funkcjach komórki: skurczu mięśni, aktywnym transporcie związków przez błony, regulacji oddychania, przewodzeniu impulsów nerwowych itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia