białka szoku cieplnego
 
Encyklopedia PWN
białka szoku cieplnego, białka HSP,
klasa białek syntetyzowanych w odpowiedzi na stres termiczny lub inne czynniki uszkadzające komórkę;
są spotykane we wszystkich organizmach, powodują nabywanie przez komórki odporności na stres.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia