miozyna
 
Encyklopedia PWN
miozyna
[gr.],
białko o strukturze włókienkowej (fibrylarnej) będące gł. składnikiem białek mięśniowych (40–60%);
miozyna jest zbud. z 2 jednakowych łańcuchów polipeptydowych (zawierających ponad 2000 reszt aminokwasowych); masa cząsteczkowa miozyny wynosi ok. 470 kDa (jest to jedno z niewielu znanych białek zawierających tak duże cząsteczki); cząsteczki miozyny łączą się w struktury nadcząsteczkowe — filamenty miozynowe (tzw. grube), które ułożone naprzemianlegle z filamentami aktynowymi (tzw. cienkimi) tworzą struktury o symetrii heksagonalnej, zw. aktomiozyną; przesuwanie się jednych filamentów względem drugich prowadzi do skurczu (rozkurczu) mięśni; energia potrzebna do tego procesu pochodzi z hydrolitycznego rozkładu ATP zachodzącego dzięki aktywności adenozynotrifosfatazy (aktywność ta rośnie w obecności białka aktyny). Miozyna znajdująca się w komórkach mięśniowych wchodzi też w skład kurczliwych struktur komórek eukariotycznych (eukarionty).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia