aktyna
 
Encyklopedia PWN
aktyna
[łac.],
białko o masie cząsteczkowej 42,3 kDa, zbudowane z 375 reszt aminokwasowych; występuje w formie globularnej, tzw. aktyna G, a w obecności ATP i jonów Mg2+ polimeryzuje tworząc formę fibrylarną (włókienkową), tzw. aktyna F;
aktyna stanowi około 15% białek biorących udział w skurczu mięśni i jest głównym składnikiem filamentów cienkich, które ułożone naprzemianlegle z miozynowymi filamentami grubymi tworzą aktomiozynę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia