chromoproteiny
 
Encyklopedia PWN
chromoproteiny
[gr. chrṓma ‘barwa’, prōteíon ‘pierwsze miejsce’],
białka mające barwną grupę prostetyczną: metaloporfirynę (chloroplastyna, hemoproteiny), barwniki żółciowe (choleglobina — produkt rozpadu hemoglobiny), barwniki flawinowe (flawoproteiny), karotenowce (np. rodopsyna);
do chromoprotein są zaliczane również niektóre barwne metaloproteiny; chromoproteiny uczestniczą w procesach związanych ze zmianą lub przeniesieniem energii (oddychanie, fotosynteza, widzenie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia