alkoholowa fermentacja
 
Encyklopedia PWN
alkoholowa fermentacja, etanolowa fermentacja,
enzymatyczny proces beztlenowego rozkładu sacharydów (w zasadzie heksoz) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla, dostarczający różnym drobnoustrojom i roślinom energii magazynowanej w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP);
przebiega wg ogólnej reakcji: C6H12O6 + 2ADP + 2Pn + 2H+ → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP + 2H2O (Pn — fosforan nieorg.). W pierwszej fazie fermentacji alkoholowej skrobia i różne heksozy kosztem 1 lub 2 cząsteczek ATP są przekształcane w fruktozo-1,6-bisfosforan; w drugiej fazie z tego związku, wg ogólnej reakcji: C6H10O6 · 2(PO32–) + 2NAD+ + 4ADP + 2Pn → 2CH3COCOOH + 2NADH + 2H+ + 4ATP + 2H2O, powstaje kwas pirogronowy; w trzeciej fazie z tego kwasu przez odszczepienie CO2 tworzy się aldehyd octowy, który ulega redukcji (z udziałem NADH) do alkoholu etylowego; w komórkach zwierząt kwas pirogronowy jest redukowany do kwasu mlekowego (glikoliza); w obecności tlenu trzecia faza ulega zahamowaniu, a cały proces zwolnieniu (efekt Pasteura), gdyż kwas pirogronowy powstający w drugiej fazie jest spalany w cyklu Krebsa, znacznie wydajniejszym energetycznie. Fermentacja alkoholowa przeprowadzana przez drożdże jest wykorzystywana np. do produkcji napojów alkoholowych, przy wypieku ciasta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia