pirogronowy kwas
 
Encyklopedia PWN
pirogronowy kwas, kwas 2-oksopropionowy, CH3COCOOH,
związek organiczny, α-ketokwas;
bezb. lub żółtawa ciecz o ostrym zapachu, temperatura topnienia 13°C, temperatura wrzenia 165°C; rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym i eterze; ważny związek w procesach przemiany materii, produkt pośredni metabolizmu sacharydów (glikoliza, alkoholowa fermentacja, mlekowa fermentacja) i aminokwasów; jest też substratem wielu biosyntez, m.in. glukoneogenezy; otrzymywany przemysłowo przez destylację kwasu winowego z wodorosiarczanem potasu; stosowany w syntezie środków leczniczych przeciw skazie moczanowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia