etylowy alkohol
 
Encyklopedia PWN
etylowy alkohol, etanol, pot. alkohol, spirytus, CH3CH2OH,
związek organiczny, pochodna etanu C2H6, zawierająca zamiast jednego atomu wodoru grupę hydroksylową –OH;
ciecz o charakterystycznym zapachu; temperatura topnienia –115°C, temperatura wrzenia 78,3°C, gęstość 0,785 g/cm3 (w temperaturze 20°C); miesza się z wodą, łatwo się pali (niebieskim płomieniem), łatwo się utlenia do aldehydu octowego, z metalami tworzy alkoholany (najważniejsze: etanolan sodu C2H5ONa i glinu (C2H5O)3Al); z kwasami daje estry, np. octan etylu. Dawniej jedynym źródłem alkoholu etylowego był proces alkoholowej fermentacji skrobi (zawartej w ziemniakach, kukurydzy, życie i in.) lub cukru (zawartego w melasie); poddając destylacji produkty fermentacji otrzymuje się mieszaninę zawierającą 95,57% alkoholu etylowego i 4,43% wody (mieszanina azeotropowa), zw. rektyfikatem. Alkohol etylowy bezwodny (alkohol absolutny) otrzymuje się z rektyfikatu w wyniku dodania benzenu i oddestylowania kolejno azeotropów: woda-etanol-benzen i etanol-benzen. Obecnie alkohol etylowy otrzymuje się również syntetycznie, głównie przez uwodnienie etylenu; alkohol etylowy jest stosowany jako rozpuszczalnik, surowiec w wielu syntezach chemicznych (np. eteru dietylowego, chloroformu, estrów), w przemyśle farmaceutycznym (do wyrobu np. nalewek, wyciągów, do syntezy leków), w przemyśle kosmetycznym (do wyrobu perfum, wód toaletowych), w medycynie (głównie jako środek odkażający), jako dodatek do paliw silnikowych, paliw w tzw. kuchenkach spirytusowych, do celów spożywczych (spirytus, wódki); alkohol etylowy skażony jest zw. denaturatem.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cząsteczka, modele komputerowe rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia