heksozy
 
Encyklopedia PWN
heksozy, C6H12O6,
monosacharydy o 6 atomach węgla w cząsteczce, z grupą aldehydową (aldoheksozy), np. glukoza, galaktoza, mannoza, lub ketonową (ketoheksozy) — fruktoza;
mając ten sam wzór sumaryczny, heksozy różnią się od siebie przestrzennym ułożeniem grup hydroksylowych i atomów wodoru (stereoizomery).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia