bioenergetyka komórki
 
Encyklopedia PWN
bioenergetyka komórki,
dział biochemii i biofizyki zajmujący się badaniem wytwarzania, użytkowania i gromadzenia energii przez żywą komórkę.
Komórka uzyskuje energię w postaci fotonów (rośliny, dla których fotosynteza jest gł. procesem magazynującym energię) lub pożywienia (zwierzęta, którym rozkład składników pożywienia służy do wytwarzania energii). Energia jest wykorzystywana przez komórkę albo bezpośrednio do reakcji chem. (np. fotoliza wody uwalniająca tlen) albo jest gromadzona w postaci ATP (adenozynotrifosforowy kwas) jako wysokoenerg., bezwodnikowe wiązanie fosforowe. W komórkach roślin zmagazynowana w ATP energia jest niezbędna do syntezy glukozy oraz do włączania dwutlenku węgla do cyklu Calvina; w komórkach prokariontów oraz innych eukariontów, energia hydrolizy ATP (lub równoważnych energetycznie nukleozydotrifosforanów) jest zużywana gł. w procesach anabolicznych (synteza: glukozy, glikogenu, kwasów tłuszczowych, fosfolipidów, cholesterolu, nukleotydów purynowych i pirymidynowych, mocznika), jest niezbędna w reakcjach detoksykacji, w przekazywaniu informacji genetycznej (replikacja i naprawa DNA, synteza RNA), w biosyntezie białka, w skurczu mięśnia i aktywnym transporcie przez błony komórkowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia