informacja genetyczna
 
Encyklopedia PWN
informacja genetyczna,
informacja zawarta w sekwencji kwasów nukleinowych (DNA lub w przypadku niektórych wirusów RNA), która jest przekazywana organizmom potomnym (dziedziczność).
Kolejność, czyli sekwencja, nukleotydów w DNA genów decyduje o zdolności syntezy w komórce roślinnej czy zwierzęcej określonych białek (kod genetyczny, biosynteza białka), a w konsekwencji o określonych ich właściwościach; informacja genetyczna organizmu stanowi sumę informacji wszystkich jego genów; jest powielana w procesie replikacji DNA, a w wyniku podziałów komórkowych przekazywana komórkom potomnym; z pokolenia na pokolenie informacja genetyczna jest przenoszona za pośrednictwem gamet.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia