tasowanie egzonów
 
Encyklopedia PWN
tasowanie egzonów, ang. exon shuffling,
genet. hipoteza sformułowana 1977 przez W. Gilberta, w myśl której białka pełniące nowe lub zmodyfikowane funkcje powstają w wyniku łączenia modułów funkcjonalnych kodowanych przez egzony pochodzące z różnych genów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia