ramka odczytu
 
Encyklopedia PWN
ze względu na brak znaków przestankowych oddzielających poszczególne kodony, każda sekwencja może być odczytana w 3 ramkach odczytu, które są przesunięte względem siebie o jeden nukleotyd; sekwencja DNA potencjalnie kodująca białko, czyli będąca prawidłową ramką odczytu jest określana jako „otwarta ramka odczytu” (ang. ORF — open reading frame); niektóre mutacje (np. insercja, delecja) mogą spowodować zmianę ramki odczytu genu, a w efekcie najprawdopodobniej powstanie niefunkcjonalnego i zazwyczaj krótszego białka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia