insercja
 
Encyklopedia PWN
insercja
[łac. insero ‘wprowadzam’],
genet. mutacja polegająca na wstawieniu w istniejącą sekwencję DNA dodatkowego odcinka (insertu);
efekt insercji zależy od wielkości i sekwencji (w tym obecności kodonów „stop”) insertu oraz miejsca insercji w obrębie genu; najczęściej insercja całkowicie inaktywuje zmutowany gen; częstymi przyczynami insercji są: integracja episomów i wirusów oraz transpozycja (transpozony).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia