kodon
 
Encyklopedia PWN
kodon, triplet,
genet. sekwencja 3 nukleotydów w łańcuchu DNA lub mRNA kodująca pojedynczy aminokwas w białku;
lokalizacja początków kolejnych kodonów (ramka odczytu) zostaje wyznaczona przez kodon inicjujący, tzn. kodujący pierwszy aminokwas syntetyzowanego białka; spośród 64 kodonów tworzonych przez 4 rodzaje nukleotydów (43 = 64), 61 koduje 20 aminokwasów występujących w białkach, a pozostałe 3 to kodony terminacyjne (kodony stop): UGA (amber), UAA (ochre) i UGA (opal), będące ostatnimi kodonami każdej sekwencji kodującej białko; mechanizm molekularny kodowania aminokwasów w syntetyzowanym białku polega na selekcji odpowiedniej cząsteczki aminoacylo-tRNA dzięki komplementarności zasad azotowych w kodonie i antykodonie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia