mutacja punktowa
 
Encyklopedia PWN
mutacja punktowa,
genet. mutacja polegająca na zmianie pojedynczego nukleotydu;
mutacje punktowe położone w sekwencjach kodujących mogą mieć charakter: mutacji milczących (nie pociągają zmian w sekwencji aminokwasowej białka), mutacji missense (zmieniających w sekwencji aminokwasowej białka jeden aminokwas na inny), lub mutacji nonsens.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia