egzony
 
Encyklopedia PWN
egzony
[gr.],
eksony,
odcinki genu złożonego (a także pierwotnego produktu jego transkrypcji), które nie są usuwane z sekwencji mRNA w procesie składania RNA;
w sekwencji DNA i w pierwotnym produkcie transkrypcji kolejne egzony są przedzielone odcinkami niekodującymi — intronami; w mRNA egzony wchodzą nie tylko w skład odcinka kodującego białko, ale także tych części mRNA, które go otaczają; pojedynczy mRNA jest tworzony z od 2 do ponad 50 egzonów, rozmieszczonych w DNA na obszarze, którego długość może przekraczać 2 mln par zasad (np. dla genu dystrofiny); często poszczególne egzony kodują odrębne domeny białka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia