kwasy
 
Encyklopedia PWN
kwasy,
związki chemiczne odznaczające się charakterystycznymi właściwościami, m.in. kwaśnym smakiem, zdolnością wywoływania reakcji barwnych ze wskaźnikami (np. barwią lakmus na czerwono), roztwarzaniem wielu substancji;
właściwości te kwasy tracą w wyniku reakcji z zasadami. Wraz z rozwojem chemii starano się ustalić zależność charakterystycznych cech kwasów od budowy ich cząsteczek i formułowano coraz ogólniejsze definicje kwasów (kwasów i zasad teorie). W wypadku roztworów wodnych najczęściej wystarcza stosowanie klasycznej definicji kwasu (na podstawie teorii jonowej), wg której cząsteczka kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej tworzy tylko kation wodorowy H+ i jako anion tzw. resztę kwasową; kwasowość roztworu często jest wyrażana stężeniem jonów wodorowych lub tzw. pH roztworu. Moc kwasu określa wartość liczbowa stałej dysocjacji elektrolitycznej. Do kwasów mocnych należą pospolite kwasy nieorganiczne (zwane zwyczajowo mineralnymi): siarkowy(VI) H2SO4, azotowy(V) HNO3, solny HCl; kwasami słabymi jest większość organicznych kwasów karboksylowych (np. octowy CH3COOH, mrówkowy HCOOH) oraz — spośród kwasów mineralnych, np. węglowy H2CO3. Kwasy mocne wypierają kwasy słabe z ich związków. Kwasy nieorganiczne o cząsteczkach zawierających atomy tlenu są zwane kwasami tlenowymi; mogą one powstawać z tlenków niemetali (tzw. bezwodników kwasowych; tworzenie się takich kwasów, jak węglowy, azotowy, w powietrzu jest źródłem kwaśnych opadów). Kwasy zawierające w cząsteczce kilka atomów wodoru, które mogą ulec wymianie na atomy metalu, noszą nazwę wieloprotonowych (wielozasadowych), np. H3PO4 jest kwasem trójprotonowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia