zasady
 
Encyklopedia PWN
zasady,
związki chemiczne o charakterystycznych właściwościach, m.in. wywołujące reakcje barwne ze wskaźnikami (np. barwią lakmus na niebiesko);
właściwości te tracą, wstępując w reakcje z kwasami; definicja zasady jest ściśle związana z definicją kwasu (kwasów i zasad teorie); do zasad w znaczeniu klasycznym (wg teorii jonowej) zalicza się związki, które w roztworach wodnych w wyniku dysocjacji elektrolitycznej odłączają jako anion tylko jon wodorotlenkowy OH; moc zasad określa wartość liczbowa stałej dysocjacji; do zasad mocnych należą wodorotlenki litowców; do zasad słabych — wodorotlenek amonu, wodorotlenki metali ciężkich i zasady organiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia