kwasami tlenowymi

Encyklopedia PWN

związki chemiczne odznaczające się charakterystycznymi właściwościami, m.in. kwaśnym smakiem, zdolnością wywoływania reakcji barwnych ze wskaźnikami (np. barwią lakmus na czerwono), roztwarzaniem wielu substancji;
biol. czasowy deficyt tlenu w organizmie, powstający wówczas, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza wydajność tlenowych procesów metabolicznych albo gdy jest uniemożliwiony dopływ tlenu z otoczenia;
tlenowe kwasy boru; najważniejsze są: kwas trioksoborowy i dioksoborowy, znane są kwasy poliborowe.
kwasy tlenowe (oksokwasy), w których fosfor występuje na I, III, IV i V stopniu utlenienia, o różnej strukturze, często odmiennej od struktury odpowiednich kwasów innych azotowców, np. azotu;
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
związki nieorg., tlenowe kwasy siarki o wzorze ogólnym H2SnO6 (n = 3–6);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia