mineralnymi

Encyklopedia PWN

wysokoprocentowe nawozy, tzw. sztuczne (przemysłowe), zawierające składniki pokarmowe w postaci związków chemicznych przyswajalnych przez rośliny bezpośrednio lub po przemianach w glebie.
substancje mineralne (gł. sole) stosowane jako dodatek do dawek pokarmowych (np. kreda pastewna, mielone muszelki i skorupy jaj, mączka kostna, fosforan wapnia, sól kuchenna);
rząd w dziale gleb litogenicznych, obejmujący typy gleb o zaledwie zainicjowanym procesie glebotwórczym.
Mineralne Wody, Minierạlnyje Wọdy,
m. w Federacji Ros., w Kraju Stawropolskim, na Wyż. Stawropolskiej, w dolinie Kumy.
teoria mineralnego odżywiania się roślin, mineralna teoria odżywiania roślin,
pogląd, według którego bezpośrednim pokarmem roślin są sole mineralne (rozpuszczone w wodzie i pobierane z gleby przez korzenie) oraz dwutlenek węgla asymilowany z powietrza;
geol. powłoki mineralne powstające na powierzchni innych minerałów, skał lub gleb, gł. wskutek przesiąkania roztworów mineralnych przez podłoże, a następnie ich odparowywania;
pobieranie przez rośliny prostych związków nieorg., → żywienie mineralne roślin.
substancje będące składnikami środowisk przyr.: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery, wydzielone z nich i przystosowane do wykorzystania przez określoną gałąź techniki lub określoną technologię;
geol. rodzaj wód podziemnych zawierających co najmniej 1 g/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych;
fizjol. mineralna gospodarka roślin, całokształt zjawisk i procesów związanych z udziałem pierwiastków nie wchodzących w skład wody i dwutlenku węgla w funkcjach życiowych rośliny;
garbowanie przy użyciu garbników miner., najczęściej chromowe;
kwasy nieorganiczne;
soplowate, powłokowe lub bulaste formy skupień miner. wydzielających się z krążących w skałach roztworów miner. wskutek zmiany ich składu chem. i wyparowywania
forma występowania minerałów w postaci cienkiej warstewki na powierzchni innych minerałów lub skał.
oleje uzyskiwane w wyniku przeróbki ropy naftowej;
sole nieorg. kwasów i zasad;
geol. każda substancja niekrystaliczna powstała w przyrodzie w wyniku procesów geol.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

minerał «związek lub pierwiastek chemiczny, powstały wskutek procesów geologicznych»
• mineralny
asocjacja mineralna «skupienie różnych postaci jakiegoś minerału lub zespołu minerałów stanowiące wynik jednego procesu geologicznego»
kwas nieorganiczny, mineralny «kwas należący do związków nieorganicznych»
nawóz sztuczny, mineralny «sole mineralne lub inne związki chemiczne dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku niektórych pierwiastków»
sole mineralne «sole występujące w przyrodzie – w roślinach, w glebie»
wełna mineralna «materiał izolacyjny w postaci krótkich, szklistych nici otrzymanych ze stopionego bazaltu, żużlu lub dolomitu»
włókna mineralne «włókna z substancji nieorganicznych, naturalnych lub syntetycznych»
woda mineralna «pochodząca z naturalnych źródeł woda o wysokiej zawartości soli mineralnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia